Regionsfest - kick off

Motorsenteret1

Sett av lørdag 9. april! Da arrangerer alle klubbene i regionen en fest på OMS for alle medlemmer over 18 år. Invitasjon med mer info kommer senere.

Hilsen festkomiteen