Regionsfest - ny dato

Grunnet for få påmeldte blir REGIONSFESTEN som var planlagt den 9. april 2016 har vi flyttet den til 4. februar 2017. Sett allerede nå av denne lørdagen i kalenderen.
De som har betalt egenandelen vil få den tilbakebetalt.