Innkalling til årsmøte i OMS Trialklubb

Styret kaller herved inn til årsmøte i OMS Trialklubb.

Årsmøtet avholdes 04.03.2024 kl. 18:30 på Osloungdommens motorsenter Hvervenbukta – Ljansbrukveien 33, 1250 Oslo.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 18.02.2024
(som er 2 uker før årsmøtet) til post@omstrialklubb.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post, hjemmesiden og Facebook.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av OMS Trialklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til OMS Trialklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se OMS Trialklubbs lov – se under «Klubbutvikling» på hjemmesiden..

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan vi kontaktes på post@omstrialklubb.no.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret