Klubbutvikling

Inkluderingsplan

Inkludering er viktig for nærmiljøet og grupper som tradisjonelt ikke tenker at motorsport er noe de kan oppnå, men det er like viktig at vi har en klubb med mangfold for de utøverne vi allerede har i klubben.

Vi ønsker å være en foregangsklubb hvor vi har med oss styret, foreldre og utøvere med på en plan for å følge Norges idrettsforbund (NIF) og Norges motorsportforbund (NMF) sitt arbeid med mangfold og inkludering. Inkludering handler ofte om tilgjengelighet, det er derfor viktig å definere dette i en plan slik at alle drar i samme retning.

Bærekraftsplan

Bærekraft og miljø er en viktig del for framtiden og en fin måte å vise at vi er gode forbilder for barna samt andre voksne. Vi som motorsportklubb kan sitte i forsete og vise at vi kan ta ansvar, men også være ledende for denne trenden i samfunnet.

Vi ønsker å bli en foregangsklubb sammen med Norges motorsportforbund (NMF). Det er i dag slik at man som regel kun møter NMF når man tar lisens eller er inne på hjemmesiden. Vi ønsker å vise «vanlige utøvere» hvor fin og stor organisasjon vi er en del av. Tanken er at NMF synes mer i klubben med logoer, bannere og lignende. I tillegg ønsker vi å utvikle lavterskelkurs på klubbnivå sammen med NMF, for å vise hvor mye kompetanse og ressurser som er i organisasjonen. Det er et ønske for oss å se på muligheten til å være et utstillingsvindu for NMF.

Lov for OMS Trialklubb

Utsnitt av – LOV FOR OSLOUNGDOMMENS MOTORSENTER TRIAL-KLUBB
Stiftet 12. desember 1978
Sist endret 26. januar 2022
Basert på LOVNORM FOR IDRETTSLAG, Vedtatt av Idrettsstyret 16. november 2021.

§ 1 Formål
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet…