Koronasituasjonen

covid-19

På grunn av de ulike smittevernreglene som gjelder for Oslo og Viken er det viktig å være klar over at alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler.

Siden OMS ligger i Oslo kommune, anbefaler vi at det kun er personer under 20 år og har bostedadresse i Oslo som kan trene, inntil videre.

Oslo kommune:
https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/trening-idrettsanlegg-og-svommehaller/

Strengere tiltak i Viken:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-strenge-regionale-tiltak-i-hele-viken/id2838828/?expand=factbox2835775

Gjenåpner med tiltak for «Ring 1 og 2-kommuner»

OMS følger de enhver tids gjeldene føringer for treninger og arrangementer.

Basert på nasjonale og lokale føringer er det nå mulig å drive trening etter følgende retningslinjer – se regjeringen.no og aktivitetslederoversikten.

Den enkelte er selv ansvarlig for å følge råd og anbefalinger fra egen kommune med tanke på reise.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Det åpnes for at barn og unge under 20 år kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter.
 • Breddeidrett og annen organisert idretts- og fritidsaktivitet for voksne er ikke tillatt, men det er tillatt med organisert trening for toppidrettsutøvere.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og profesjonelle idrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for:
  • Barn og unge under 20 år
  • Utendørs aktivitet for voksne
  • Organisert trening for toppidrettsutøvere

RC runde 1 – 23.oktober på OMS


OMS trial klubb inviterer til regionscup i region Øst, Trial RC runde 1
(Flyttet fra 10.april)

Det skal kjøres 7 enkelte seksjoner som kjøres 3 runder, dvs. totalt 21 seksjoner.
Oppmøte kl. 08:00
Sekretariat og teknisk kontroll kl. 08:00-09:30
Førermøte kl. 09:30 (hvis nødvendig )
Starttidspunkt kl. 10:00
Kjøretid 5 timer + 20 min respitt
Tidtaking pr seksjon: 1,5 min pr seksjon.

Kun sammenlagtpremiering til de tre beste i hver klasse fra og med 13 år.
I Rekrutt-klassene, deles det ut like deltakerbevis til alle

Flüggerandelen

OMS Trialklubb er med i Flügerandelen – fint for både deg og klubben.

Slik virker det
Foreningen og medlemmene handler på foreningens kontantkonto, med minst 20% rabatt på hyllepris i den lokale Flügger farve butikk. Gjelder alle Flügger-varer.

Flügger farve utbetaler en årlig bonus til OMS Trialklubb på minst 5% basert på alt kjøp som er gjennomført på kontoen – FA888975.

I forbindelse med stengte butikker kan man nå ringe og hente i følgende butikker.

Ring til din lokale Flügger og bestill varer til henting

 • En Flügger medarbeider guider og veileder deg slik at du får med deg nøyaktig det du trenger til prosjektet ditt
 • Informer om at du vil sette kjøpet på Osloungdommens Motorsenter Trial-klubb for å få 20% rabatt
 • Betaling skjer kontaktløst og sikkert via Vipps
 • Varerne klargjøres i butikken
 • Hent varene til avtalt tidspunkt, og vis frem Vipps kvittering ved henting

Tillater ingen aktivitet på OMS

covid-19

All aktivitet for barn, unge og voksne på området er nå stengt.

Dette er basert på retningslinjer fra NMF og smittesituasjonen vi er inne i. Det er også forbud mot alle typer arrangement, både inne og ute. Forbudene gjelder også toppidretten.

Vi håper disse store inngrepene blir kortvarige. Foreløpig er bestemmelsene gjort gjeldende til 31.januar 2021.

– Styret i OMS Trialklubb

Egenorganisert trening for de over 20 år fortsetter

Byrådet har i dag kunngjort at den sosiale nedstengingen i Oslo fortsetter til minst 4.februar. Det innebærer fortsatt strenge restriksjoner for Osloidretten, men noen gledelige lettelser er gitt. Barneidrett er tillatt inne og ute. Ungdomsidrett er kun tillatt utendørs.

Aktivitetsleder på lørdager opprettholdes, se ev kalenderen.

Flere detaljer finner du på linkene under.

Oslo kommune – Trening, idrettsanlegg og svømmehaller

Oslo idrettskrets – Dette gjelder fra 21.januar 2021

NMF – Koronainformasjon

Utvider tilbudet i rekrutteringen

OMS har nå anskaffet 2 splitter nye el-sykler til rekrutteringsarbeidet for 2021.

Vi har kjøpt inn en Oset 16″ og en 20″. Det fine med disse syklene er at man kan stille både hastighet, kraft og respons i gassen. Dette gjør de til glimrende sykler for alt fra nybegynnere til de som har fått mer erfaring. Når balanse og kontroll på sykkelen er på plass, er det på tide å justere opp igjen slik at det er krefter nok til å få sykkelen opp på bakhjulet om man vil.

Nye sykler for 2021