NM 2021 og NC – Flyttes

Vi ser oss dessverre nødt til utsette NM 2021 og NC fra 24.-25.juli, til 16.-17. oktober.

Det er ikke lett å forberede et NM og NC når «lokalene» ligger i Oslo som har strengere tiltak enn de nasjonale retningslinjene sier.

I går (8.juni) forlenget byrådet den nåværende gjenåpningen til 18,juni og vi vet verken når eller konkret innhold i nivå 3 av gjenåpningen.

I skrivende stund gjelder følgende for arrangementer i Oslo:

Det er tillatt med inntil 50 personer til stede på arrangementer utendørs, når det er faste tilviste plasser. Uten faste plasser er det tillatt med inntil 30 personer.

food cup tea luxury
Se gjeldende råd og regler i Oslo.