Treningslogg – Personlig bokmerke

Er du lei av å fylle ut feltene i treningsloggen?

Lag deg ditt eget personlige bokmerke.

Du kan kopiere teksten nederst i innlegget og erstatte innholdet <ErstattMed…>, inkludert hakeparentesene, med personlig informasjon. Slik at eksempelvis <ErstattMedNavn> blir til Nils Nilsen.

Hvordan?

  1. Kopier teksten nederst i innlegget til Word eller annet foretrukket tekstbehandlingsverktøy
  2. Erstatt alle verdier med personlig informasjon, også < & >
  3. Dersom teksten har blitt til en link, trykk på den slik at en nettleser åpner seg. Hvis ikke åpner du favorittnettleser, kopierer teksten, limer den inn i adressefeltet og trykker på Enter.
  4. Når siden har åpnet seg, sjekker du at all info er riktig, deretter kan du lagre siden som bokmerke
  5. Dersom du registrer for flere enn deg selv, lager du et bokmerke for hver av dere. Det er lurt å endre navn på de forskjellige bokmerkene, så du vet hva du skal velge.
    Eksempelvis «OMS – Treningslogg – Nils Nilsen«.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfML40maCjdI6n3sjQ3XliS9M_Qh2CXpHUOQRdm--A4AszAPQ/viewform?usp=pp_url&entry.517031515=<ErstattMedNavn>&entry.1425169196=<ErstattMedFødselsdatoPåFormatet(dd.mm.åå)>&entry.358083973=<OMSellerErstattMedKlubbnavn>&entry.1264232002=<ErstattMedTelefonNr>&entry.1287743807=<ErstattMedLisensNr>