OMS åpner trening for alle frem mot 7.januar

OMS åpner nå trening for alle, også de over 20 år, se tidligere innlegg.

Den organiserte treningen for barn og unge fortsetter som tidligere.

Det åpnes nå også for aldergruppen over 20 år:

Denne aldersgruppen kan imidlertid bedrive egenorganisert aktivitet alene eller i mindre grupper (maks 5 personer), så lenge de overholder 1 meter avstand til hverandre og andre på anlegget.

www.oslo.kommune.no

Endringen gjelder foreløpig frem til 7.januar 2021.

Aktivitetsleder vil etter planen være på plass fra og med 9.januar 2021.

Flere detaljer finner du på linkene under.

Oslo kommune – Trening, idrettsanlegg og svømmehaller

Oslo idrettskrets – Covid-19: Forlenger tiltak til 7.januar 2021

NMF – Koronainformasjon