Koronasituasjonen

covid-19

På grunn av de ulike smittevernreglene som gjelder for Oslo og Viken er det viktig å være klar over at alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler.

Siden OMS ligger i Oslo kommune, anbefaler vi at det kun er personer under 20 år og har bostedadresse i Oslo som kan trene, inntil videre.

Oslo kommune:
https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/trening-idrettsanlegg-og-svommehaller/

Strengere tiltak i Viken:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-strenge-regionale-tiltak-i-hele-viken/id2838828/?expand=factbox2835775

Gjenåpner med tiltak for “Ring 1 og 2-kommuner”

OMS følger de enhver tids gjeldene føringer for treninger og arrangementer.

Basert på nasjonale og lokale føringer er det nå mulig å drive trening etter følgende retningslinjer – se regjeringen.no og aktivitetslederoversikten.

Den enkelte er selv ansvarlig for å følge råd og anbefalinger fra egen kommune med tanke på reise.

Idretts- og fritidsaktiviteter

  • Det åpnes for at barn og unge under 20 år kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter.
  • Breddeidrett og annen organisert idretts- og fritidsaktivitet for voksne er ikke tillatt, men det er tillatt med organisert trening for toppidrettsutøvere.
  • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og profesjonelle idrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.
  • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for:
    • Barn og unge under 20 år
    • Utendørs aktivitet for voksne
    • Organisert trening for toppidrettsutøvere

Tillater ingen aktivitet på OMS

covid-19

All aktivitet for barn, unge og voksne på området er nå stengt.

Dette er basert på retningslinjer fra NMF og smittesituasjonen vi er inne i. Det er også forbud mot alle typer arrangement, både inne og ute. Forbudene gjelder også toppidretten.

Vi håper disse store inngrepene blir kortvarige. Foreløpig er bestemmelsene gjort gjeldende til 31.januar 2021.

– Styret i OMS Trialklubb

Egenorganisert trening for de over 20 år fortsetter

Byrådet har i dag kunngjort at den sosiale nedstengingen i Oslo fortsetter til minst 4.februar. Det innebærer fortsatt strenge restriksjoner for Osloidretten, men noen gledelige lettelser er gitt. Barneidrett er tillatt inne og ute. Ungdomsidrett er kun tillatt utendørs.

Aktivitetsleder på lørdager opprettholdes, se ev kalenderen.

Flere detaljer finner du på linkene under.

Oslo kommune – Trening, idrettsanlegg og svømmehaller

Oslo idrettskrets – Dette gjelder fra 21.januar 2021

NMF – Koronainformasjon

OMS åpner trening for alle frem mot 7.januar

covid-19

OMS åpner nå trening for alle, også de over 20 år, se tidligere innlegg.

Den organiserte treningen for barn og unge fortsetter som tidligere.

Det åpnes nå også for aldergruppen over 20 år:

Denne aldersgruppen kan imidlertid bedrive egenorganisert aktivitet alene eller i mindre grupper (maks 5 personer), så lenge de overholder 1 meter avstand til hverandre og andre på anlegget.

www.oslo.kommune.no

Endringen gjelder foreløpig frem til 7.januar 2021.

Aktivitetsleder vil etter planen være på plass fra og med 9.januar 2021.

Flere detaljer finner du på linkene under.

Oslo kommune – Trening, idrettsanlegg og svømmehaller

Oslo idrettskrets – Covid-19: Forlenger tiltak til 7.januar 2021

NMF – Koronainformasjon

OMS forlenger stenging til 14.desember

covid-19

OMS opprettholder stenging for alle over 20 år, se tidligere innlegg.

Den organiserte treningen for barn og unge fortsetter som tidligere.

Aktivitetsleder vil ikke være tilstede på lørdager inntil situasjonen er endret.

Stengingen gjelder foreløpig frem til mandag 14.desember.

Flere detaljer finner du på linkene under.

Oslo idrettskrets – Covid-19: Forlenger tiltak til 14.desember

NMF – Koronainformasjon

OMS stenger for alle over 20 år

covid-19

Som følge av den økende smittetrenden er det igangsatt sosial nedstenging. Oslo er spesielt utsatt og har strengere krav enn landet ellers.

OMS har derfor besluttet å følge Oslo kommune og Oslo idrettskrets sine vurderinger og stenger derfor området for alle over 20 år.

Den organiserte treningen for barn og unge fortsetter som tidligere, men vi ser på ytterligere tiltak også her, slik at vi kan oppretteholde kravene om gruppestørrelser og avstand under teningen.

Aktivitetsleder vil ikke være tilstede på lørdager inntil situasjonen er endret.

Stengingen gjelder foreløpig frem til mandag 30.november.

Vi må alle være med å ta ansvar og gjøre det beste ut av situasjonen.

Flere detaljer finner du på linkene under.

Oslo idrettskrets – Covid-19: Nye krav fra 9.november

NMF – Endringer i idrettens smittevernveileder