Koronasituasjonen – 26.april

Smittesituasjonen har i lengre tid, ikke tillatt medlemmer fra andre kommuner enn Oslo å delta i organisert trening. Regjeringen bestemte torsdag 22. april å nedjustere tiltaksnivået i flere kommuner i Viken fra tiltaksnivå 5A til tiltaksnivå 5B i Covid-19-forskriften fra og med midnatt natt til mandag 26. april.

Med bakgrunn i disse endringene, vurderer styret råd og regler som vil gjelde fra og med 26.april som følger, inntil ev nye endringer foreligger:

 • Personer (uavhengig av alder) med bostedsadresse i kommuner med tiltaksnivå A eller strengere lokale regler, kan ikke krysse egen kommunegrense for å delta på idrettsaktiviteter
 • Alle til og med videregående skole med bostedsadresse i Oslo eller en kommune med tiltaksnivå B eller lavere, kan delta i organisert trening på OMS i grupper på maks 10 personer.
 • Trening skal foregå med følgende forutsetninger
  o Området er kun åpent for klubbens egne medlemmer.
  o Til og med ungdomsskolealder kan unntas fra regelen om å holde én meter avstand
  o Fra og med videregående skal holde én meter avstand
  o Alle skal registrere seg i treningsloggen for smittesporing
  o Det legges opp til å benytte mest mulig faste kohorter
  o Egenorganisert aktivitet for voksne over 20 år skal ikke finne sted på tidspunkter der det er organisert trening for barn og unge – dvs tirsdager og torsdager i tidsrommet 18:00-20:00.

Bakgrunnen for vurderingene er basert på tilgjengelig informasjon pr 25.04.2021:

Dette er vektlagt:

 • Grupper på maks 10, voksne som er helt nødvendige for å tilrettelegge for aktiviteten, kan komme i tillegg til de 10 som deltar.
 • Egenorganisert aktivitet for voksne bør ikke finne sted på tidspunkter der det er organisert trening for barn og unge.
 • Anbefaling om å benytte mest mulig faste kohorter
 • Medlemmer i Oslos idrettslag med bostedsadresse i en kommune med tiltaksnivå A, tillates ikke å reise til Oslo for å delta i idrettsaktivitet.
 • Kommuner med tiltaksnivå B eller lavere kan krysse kommunegrensen for å delta på trening i eget idrettslag så lenge smittevernrestriksjoner og regler i Oslo ivaretas.