Koronasituasjonen – 27.april

Med bakgrunn i endringene som ble innført i Oslo kommune 27.april, vurderer styret råd og regler som vil gjelde fra og med 27.april som følger, inntil ev nye endringer foreligger:

 • Personer (uavhengig av alder) med bostedsadresse i kommuner med tiltaksnivå A eller strengere lokale regler, kan ikke krysse egen kommunegrense for å delta på idrettsaktiviteter
 • Alle til og med videregående skole med bostedsadresse i Oslo eller en kommune med tiltaksnivå B eller lavere, kan delta i organisert trening på OMS i grupper på maks 20 personer.
 • Voksne kan bedrive organisert trening i grupper på maks 10 personer, så lenge de holder én meter avstand til hverandre til enhver tid.
 • Trening skal foregå med følgende forutsetninger
  o Området er åpent for alle, følg ev de smittevernregler og restriksjoner som gjelder i egen kommune hvis du beveger deg utenfor kommunen – det er de strengeste reglene som gjelder.
  o Til og med videregående skole kan unntas fra regelen om å holde én meter avstand
  o Alle skal registrere seg i treningsloggen for smittesporing
  o Det legges opp til å benytte mest mulig faste kohorter

Vurderingene er basert på tilgjengelig informasjon pr 27.04.2021:

Dette er vektlagt:

 • Grupper på maks 20, voksne som er helt nødvendige for å tilrettelegge for aktiviteten, kan komme i tillegg til de 20 som deltar.
 • Grupper på maks 10 personer for voksne.
 • Anbefaling om å benytte mest mulig faste kohorter.
 • Medlemmer i Oslos idrettslag med bostedsadresse i en kommune med tiltaksnivå A, tillates ikke å reise til Oslo for å delta i idrettsaktivitet.
 • Kommuner med tiltaksnivå B eller lavere kan krysse kommunegrensen for å delta på trening i eget idrettslag så lenge smittevernrestriksjoner og regler lokalt og i Oslo ivaretas.