Koronasituasjonen

På grunn av de ulike smittevernreglene som gjelder for Oslo og Viken er det viktig å være klar over at alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler.

Siden OMS ligger i Oslo kommune, anbefaler vi at det kun er personer under 20 år og har bostedadresse i Oslo som kan trene, inntil videre.

Oslo kommune:
https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/trening-idrettsanlegg-og-svommehaller/

Strengere tiltak i Viken:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-strenge-regionale-tiltak-i-hele-viken/id2838828/?expand=factbox2835775