Gjenåpner med tiltak for «Ring 1 og 2-kommuner»

OMS følger de enhver tids gjeldene føringer for treninger og arrangementer.

Basert på nasjonale og lokale føringer er det nå mulig å drive trening etter følgende retningslinjer – se regjeringen.no og aktivitetslederoversikten.

Den enkelte er selv ansvarlig for å følge råd og anbefalinger fra egen kommune med tanke på reise.

Idretts- og fritidsaktiviteter

  • Det åpnes for at barn og unge under 20 år kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter.
  • Breddeidrett og annen organisert idretts- og fritidsaktivitet for voksne er ikke tillatt, men det er tillatt med organisert trening for toppidrettsutøvere.
  • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og profesjonelle idrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.
  • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for:
    • Barn og unge under 20 år
    • Utendørs aktivitet for voksne
    • Organisert trening for toppidrettsutøvere